Tin tức White Ant

WHITE ANT ĐỒNG HÀNH CÙNG CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VIỆT NAM - LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM - SỞ GIÁO DỤC TỈNH HÒA BÌNH TRAO THƯỞNG CÁC GIÁO VIÊN ƯU TÚ ĐẠT DANH HIỆU “GIỎI VIỆC TRƯỜNG - ĐẢM VIỆC NHÀ” GIAI ĐOẠN 2016 - 2018. ? ?

WHITE ANT ĐỒNG HÀNH CÙNG CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VIỆT NAM - LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM - SỞ GIÁO DỤC TỈNH HÒA BÌNH TRAO THƯỞNG CÁC GIÁO VIÊN ƯU TÚ ĐẠT DANH HIỆU “GIỎI VIỆC TRƯỜNG - ĐẢM VIỆC NHÀ” GIAI ĐOẠN 2016 - 2018. 🌹🌹Ngày 27/11/2018 vừa qua, Thời trang White Ant vinh dự đồng hành cùng Công đoàn Ngành Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Nam và Sở Giáo dục Tỉnh Hòa Bình trong Hội nghị SƠ KẾT PHONG TRÀO “GIỎI VIỆC TRƯỜNG, ĐẢM VIỆC NHÀ” GIAI ĐOẠN 2016 - 2018.Trong buổi lễ...

Xem chi tiết...

Lên đầu