Sơ Mi

Sơ Mi
Áo Sơ Mi Công Sở Nữ White Ant Full Size - 176L0011

Áo sơ mi công sở nữ whiteant với thiết kế áo sơ mi cổ đức,măng séc tay trần nổi gân,chất liệu vải 100% silk CSC sợi cỡ 10mm,độ dà 62cm.

1,785,000₫
Sơ Mi Công Sở Nữ White Ant Full Size - 175L0015

Sơ mi công sở nữ whiteant với thiết kế áo sơ mi cổ đức tay bồng c,chất liệu vải lụa bóng 100% silk,độ dài 60cm.

785,000₫
Áo Sơ Mi Công Sở Nữ White Ant Full Size - 176L0007A

Áo sơ mi công sở nữ whiteant với thiết kế áo sơ mi lửng tay phồng ,chất liệu lụa cotton tư nhiên 100% cotton silk,độ dài 47cm.

985,000₫
Sơ Mi Công Sở Nữ White Ant Full Size - 175L0008

Sơ mi công sở nữ whiteant với thiết kế áo sơ mi tay lỡ xếp ly,chất liệu vải 100% silk CDC sợi 10mm.

1,785,000₫
Sơ Mi Công Sở Nữ White Ant Full Size - 176L0015A

Sơ mi công sở nữ whiteant với thiết kế áo sơ mi cổ tàu tay dài,có thể mix phối với quần vẩy,chất liệu vải voan cát korea,độ dài 72cm.

535,000₫
Sơ Mi Công Sở Nữ White Ant Full Size - 176L0010

Sơ mi công sở nữ whiteant với thiết kế áo sơ mi tay raglan cổ nơ vai tết thủ công,chất liệu vài 100% silk CDC sợi 10mm.

1,785,000₫
Sơ Mi Công Sở Nữ White Ant Full Size - 176L0007

Sơ mi công sở nữ whiteant với thiết kế áo sơ mi lửng tay phồng,chất liệu tơ hoa 100% silk,có thể mix phối quần suông,độ dài 47cm.

985,000₫
Sơ Mi Công Sở Nữ White Ant Full Size - 175L0013A

Sơ mi công sở nữ whiteant với thiết kế áo sơ mi cổ đức tay liền dáng dài đai eo,chất liệu vải 100% cotton nhật,dộ dài 70cm.

685,000₫
Áo Kí Giả Công Sở Nữ White Ant Full Size - 175L0005

Áo kí giả công sở nữ whiteant với thiết kế áo tay liền phồng vai,chất liệu supper black japan vải siêu phẩm nhật.

1,185,000₫
Áo Kí Giả Công Sở Nữ White Ant Full Size - 175L0018

Áo kí giả công sở nữ whiteant với thiết kế áo ký giả tay liền dáng phồng,chất liệu vải Crepe silk japan 15% silk,80% P,5% polyesster,độ dài 56cm.

1,185,000₫
Sơ Mi Công Sở Nữ White Ant Full Size - 175L0012

Sơ mi công sở nữ whiteant với thiết kế áo sơ mi tay phồng đai eo,chất liệu vải Be sáng Crepe và thô nhật,độ dài dài 58cm.

585,000₫
Sơ Mi Công Sở Nữ White Ant Full Size - 171432029

Sơ mi công sở nữ whiteant với thiết kế áo sơ mi cổ đức tay dài chạy Smocking cầu vai,chất liệu vải lụa tơ công nghiệp,độ dài 58cm.

785,000₫
1 2 3 7

Lên đầu