Sơ Mi Công Sở Nữ White Ant Full Size - 175L0005 – WHITE ANT

Áo Kí Giả Công Sở Nữ White Ant Full Size - 175L0005

SKU: 175L0005.001.S
sale 299,000₫ 1,185,000₫
Màu sắc:
Kích thước:

Mô tả

Áo kí giả công sở nữ whiteant với thiết kế áo tay liền phồng vai,chất liệu supper black japan vải siêu phẩm nhật.

Áo Kí Giả Công Sở Nữ White Ant Full Size - 175L0005
Áo Kí Giả Công Sở Nữ White Ant Full Size - 175L0005
Áo Kí Giả Công Sở Nữ White Ant Full Size - 175L0005
Áo Kí Giả Công Sở Nữ White Ant Full Size - 175L0005
Áo Kí Giả Công Sở Nữ White Ant Full Size - 175L0005
Áo Kí Giả Công Sở Nữ White Ant Full Size - 175L0005
Áo Kí Giả Công Sở Nữ White Ant Full Size - 175L0005
Áo Kí Giả Công Sở Nữ White Ant Full Size - 175L0005
Áo Kí Giả Công Sở Nữ White Ant Full Size - 175L0005
Áo Kí Giả Công Sở Nữ White Ant Full Size - 175L0005