MOODBOARD: TORSiON WINTER HOLIDAY COLLECTION 2021 – WHITE ANT
MOODBOARD: TORSiON WINTER HOLIDAY COLLECTION 2021

MOODBOARD: TORSiON WINTER HOLIDAY COLLECTION 2021

Ngày đăng: 03/01/2022

MOODBOARD: TORSiON WINTER HOLIDAY COLLECTION 2021

“Inspired by satisfaction of torsion and Golden ratio in Indochine architectural space”

“Sự mãn nhãn của vặn xoắn và tỷ lệ vàng trong không gian Đông Dương“

▪️ Màu sắc: Black - Grey - Vanila - White - Camel

▪️ Vật liệu: Wool - Alpaca -Tweed - Organic Cotion (2 Layer) - Cupro - Acetate

▪️ Chi tiết nổi bật : Cấu trúc vặn xoắn - Cấu trúc buộc dây - Dây bện - Xé tự nhiên - Đính kết thủ công (EMB) - Dập ly - Vai bồng xếp ly - Cúc kim loại

 

Sản phẩm đã có mặt trên toàn hệ thống và ưu đãi những khách hàng đầu tiên trải nghiệm