Chính sách vận chuyển – WHITE ANT

Chính sách vận chuyển

WHITE ANT miễn phí vận chuyển tất cả hóa đơn trên toàn quốc với các sản phẩm mua nguyên giá

 và đơn hàng chiết khấu nhỏ hơn 50% có tổng hóa đơn >= 1.500.000 VND
Hóa đơn 1.500.000 VND - 3.000.000 VND, hỗ trợ phí vận chuyển không quá 35.000 VND 
Hóa đơn 3.000.000 VND - 5.000.000 VND, hỗ trợ phí vận chuyển không quá 50.000 VND 

Hóa đơn 5.000.000 VND - 10.000.000 VND, hỗ trợ phí vận chuyển không quá 100.000 VND 

Hóa đơn trên 10.000.000 VND, hỗ trợ phí vận chuyển không quá 150.000 VND 
 

  • Hotline mua hàng online: 096.9566.292 và 098.5674.818
  • Hotline góp ý, khiếu nại: 0982818833 . cskh@whiteant.vn

Xin cảm ơn!