XU HƯỚNG – WHITE ANT

XU HƯỚNG

XU HƯỚNG

INDOCHINE & CUPRO FABRIC - WHITE ANT & SUSTAINABLE FASHION

Ngày đăng: 23/10/2021

INDOCHINE & FABRIC - WHITE ANT & SUSTAINABLE FASHION#1: CUPROVật liệu tự nhiên là nền móng đầu tiên thời trang bền vữngVải Cupro là gì? Cùng White Ant tìm hiểu nhé15 năm theo đuổi với mục tiêu xây dựng một...

Chi tiết

Ngày đăng: 27/03/2021

MODAL SILK - Cotton Lụa Hàn Quốc Bạn biết không Modal Silk - Cotton Lụa sẽ là phương án tuyệt vời để thay thế Lụa cổ điển cho ngành thời trang cao cấp, xa xỉ"Subtle Color" - White Ant collection Spring/Summer...

Chi tiết

Ngày đăng: 27/03/2021

𝑆𝑈𝐵𝑇𝐿𝐸 𝐶𝑂𝐿𝑂𝑅 - 𝑀𝐴̀𝑈 𝑆𝐴̆́𝐶 Đ𝐸̣𝑃 𝑁𝐺𝐴̂́𝑇 𝑁𝐺𝐴̂𝑌 - 𝑉𝐴̣̂𝑌 𝐶𝐻𝐴̂́𝑇 𝐿𝐼𝐸̣̂𝑈 𝑇𝐻𝐼̀ 𝑆𝐴𝑂? 𝐓𝐨̛ 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐇𝐚̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 Bạn biết không Tơ Organza Hàn Quốc sẽ là phương án tuyệt vời để thay thế Lụa cổ điển cho ngành thời...

Chi tiết

Ngày đăng: 08/01/2021

𝐎𝐑𝐆𝐀𝐍𝐈𝐂 𝐂𝐎𝐓𝐓𝐎𝐍 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐓 𝐁𝐀̉𝐍 - "𝐒𝐔𝐑𝐅𝐀𝐂𝐄S" - 𝐖𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐇𝐎𝐋𝐈𝐃𝐀𝐘𝐒 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟏#8 "GIÁ TRỊ" TUYỆT VỜI - ĐỪNG MUA NẾU BẠN KHÔNG BIẾT?𝐖𝐇𝐈𝐓𝐄 𝐀𝐍𝐓 & 𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑣𝑢̛̃𝑛𝑔 - 𝐵𝑜̣̂ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑊ℎ𝑖𝑡𝑒 𝐴𝑛𝑡 Đ𝑜̂𝑛𝑔 2021"𝐒𝐔𝐑𝐅𝐀𝐂𝐄S": 𝐖𝐇𝐈𝐓𝐄 𝐀𝐍𝐓 - 𝐖𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑...

Chi tiết