WHITE ANT 2022, PHONG CÁCH SỐNG & PHONG CÁCH THỜI TRANG : SỐNG XANH VÀ
PHONG CÁCH SỐNG & PHONG CÁCH THỜI TRANG : SỐNG XANH VÀ THỜI TRANG BỀN VỮNG

PHONG CÁCH SỐNG & PHONG CÁCH THỜI TRANG : SỐNG XANH VÀ THỜI TRANG BỀN VỮNG

Ngày đăng: 22/06/2022

2022 - 𝑆𝑜̂́𝑛𝑔 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑣𝑢̛̃𝑛𝑔
 

🌱 Sau tất cả con người luôn trả mình về với đúng bản ngã tự nhiên

🌱 Bạn chọn Sống xanh – Chúng tôi cùng bạn dựng thương hiệu thời trang bền vững

🌱 Nghĩ lớn và làm nhỏ, Cách bạn sống & White Ant làm

---------------------------------

1. 𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒙𝒂𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒂́𝒊 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒐̂̃𝒊 𝒄𝒐𝒏 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 !

White Ant xây dựng Cửa hàng & Khu văn phòng và xưởng sản xuất đúng nghĩa của một không gian sống xanh – mái nhà thứ hai cho cả khách hàng và nhân viên

2. 𝑵𝒈𝒖𝒐̂̀𝒏 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒗𝒂̣̂𝒕 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒕𝒖̛̣ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏, 𝒏𝒆̂̀𝒏 𝒎𝒐́𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒃𝒆̂̀𝒏 𝒗𝒖̛̃𝒏𝒈

Bạn biết đó đây là chìa khóa cơ bản của lối sống xanh và thời trang bền vững, chìa khóa cho việc bảo vệ sức khỏe của bạn, của chúng ta và cả môi trường – Mẹ thiên nhiên

3. 𝑲𝒉𝒊 𝒄𝒐́ 𝒊́𝒕 đ𝒐̂̀ 𝒉𝒂̃𝒚 𝒄𝒉𝒐̣𝒏 đ𝒐̂̀ đ𝒆̣𝒑 đ𝒐́ 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒖̛ 𝒅𝒖𝒚 𝒕𝒖̉ đ𝒐̂̀ 𝒄𝒖̉𝒂 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕

Nếu bạn nghĩ 2 lần để chọn mua 1 món đồ thời trang đủ làm bạn “mãi yêu” và White Ant cũng từ đó thấu hiểu nhu cầu của bạn để đem đến những sản phẩm phù hợp nhất kết hợp việc sử dụng hoạt động “đặt may”

Chúng ta cùng nhau tạo ra một hệ sinh thái xanh cho thời trang và môi trường

4. 𝑳𝒐̂́𝒊 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒙𝒂𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒃𝒂̣𝒏 𝒚𝒆̂𝒖 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒆̂́ 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒕𝒖̛̀ 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒕𝒖̛̣ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒅𝒆̂̃ 𝒕𝒂́𝒊 𝒄𝒉𝒆̂́- 𝑾𝒉𝒊𝒕𝒆 𝑨𝒏𝒕 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̂𝒎 𝒏𝒈𝒂̣̆𝒕 𝒕𝒉𝒆𝒐 đ𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒄𝒉𝒊́ 𝒏𝒂̀𝒚

Nếu bạn chọn đặt niềm tin và thương hiệu White Ant, chắc rằng Suy nghĩ lớn hành động nhỏ suốt 10 năm qua cho phong cách sống xanh và thời trang bền vững mong rằng đã được bạn cảm nhận White Ant lựa chọn Mác giấy – túi – hộp đều được làm từ giấy bảo vệ môi trường

White Ant lựa chọn Móc – Bàn Ghế - Quầy – Trang trí không gian đều từ gỗ tự nhiên thân thiện với tự nhiên

5. 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒍𝒂𝒐 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒍𝒂̀ 𝒄𝒉𝒊̀𝒂 𝒌𝒉𝒐́𝒂 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 – 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒈𝒐̣𝒊 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ 𝑲𝒊𝒆̂́𝒏 & Đ𝒂̣𝒊 𝒈𝒊𝒂 đ𝒊̀𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̀ 𝑲𝒊𝒆̂́𝒏

Một sản phẩm đẹp phải được tạo nên từ bàn tay những người lao động hạnh phúc.

White Ant chọn chúng tôi là đại gia đình Nhà Kiến. Chúng tôi tạo cho tất cả nhân viên môi trường làm việc đầy cảm hứng, sự công bằng cho các nhân viên và không ngừng cải thiện chất lượng cuộc sống của họ. Ngoài ra nhà Kiến đang ngày càng gia tăng các sản phẩm yêu cầu kỹ thuật thủ công cao – Thể hiện bàn tay khối óc và giá trị của người lao động Trên tất cả, đây là điều WHITE ANT tự hào nhất trong suốt chặng đường phát triển thương hiệu mang lại cho đội ngũ mình

6. 𝒀𝒆̂𝒖 𝑳𝒐𝒄𝒂𝒍 𝑩𝒓𝒂𝒏𝒅: 𝒕𝒓𝒂𝒐 𝒏𝒊𝒆̂̀𝒎 𝒕𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒕𝒂̣𝒐 𝒃𝒖̛𝒐̛́𝒄 đ𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒉𝒐 𝒔𝒖̛̣ 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒕𝒓𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒒𝒖𝒐̂́𝒄 𝒈𝒊𝒂

#happinessischoice #whiteant #cruisesummerCollection